Mer om Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett oberoende konsumentverktyg som hjälper dig som är bredbandskund att på ett enkelt sätt testa och utvärdera din internetanslutning, både på stationära och mobila enheter.

Mätningar i Bredbandskollen sker genom att meddelanden bestående av betydelselös data skickas mellan webbläsaren och mätservern via websockets (protokollet ws://). Hastigheten beräknas sedan genom att mängden skickade data divideras med antalet sekunder mätningen pågått. Mätningen pågår i 20 sekunder (10 sekunder upplänktest och 10 sekunder nedlänktest). Om du råkat få ett tillfälligt problem när mätningen pågår kan din hastighet i själva verket vara högre än den Bredbandskollen visar.

Mätningen i Sverige görs mot den geografiskt närmaste nationella knutpunkten som drivs av Netnod. Det finns totalt fyra sådana knutpunkter med två servar var: i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö. Bredbandskollen fungerar även i Norge och Danmark, eftersom vi har en mätserver i Oslo och en i Malmö.

Du kan välja att använda en annan mätserver än den Bredbandskollen valt åt dig, det görs i menyn Avancerad mätning.

Värdering – är din uppkoppling godkänd, bra eller dålig?

När du använder Bredbandskollen får du förutom mätvärdet också en bedömning om din uppkoppling är bra, godkänd eller dålig i förhållande till det leverantören utlovat. För att ett resultat ska bli godkänt ska det ligga över den lägre gräns som anges i abonnemanget. Ett bra resultat ligger kring 80-85 % av abonnemangets maximala gräns.

Bredbandskollen över IPv6

Har du tillgång till IPv6? Du når Bredbandskollens IPv6-version genom att gå in på Avancerad mätning.

Mätning över https://

När du använder Bredbandskollen kan du se att adressen ändras från https:// till http://, vilket innebär att trafiken skickas okrypterad. Här är en teknisk förklaring till varför vi valt att göra så.

När vi gör mätningar med JavaScript tillåts vi inte öppna websockets via http från en https-sida.

Vi vill göra mätningen med okrypterad trafik över websockets (protokollet ws://), inte krypterad (protokollet wss://). Det beror på att:

  • Vi krypterar inte data som skickas under mätningen, då det enbart är meningslös slumpdata.
  • Att kryptera trafiken skulle förbruka mycket ström i både servern och klienten, helt i onödan.
  • Kryptering kan påverka mängden data som skickas till mätservern, så att det blir svårare att beräkna den faktiska hastigheten.

Om man öppnar en krypterad webbsida (protokollet https://) tillåter webbläsaren oftast inte att delar av sidan skickas okrypterat. Skälet är att de okrypterade delarna blir lätt åtkomliga för en angripare som avlyssnar trafiken, vilket ju är just det man vill undvika om man går in på en krypterad webbsida. I synnerhet spärrar webbläsarna okrypterade websockets på krypterade webbsidor. Därför måste vi starta mätningen från en okrypterad webbsida (protokollet http://).

Därför gör vi numera en omdirigering om du går in på www.bredbandskollen.se med https och skickar dig till http.

Upplever du problem med Bredbandskollen?

Kontakta gärna oss via support@bredbandskollen.se. Om du upplever problem med din anslutning, trots att du fått ett bra mätvärde med Bredbandskollen, är det viktigt att du hör av dig till din operatör.

Bredbandskollens appar för iOS och Android

Med appen Bredbandskollen kan du mäta uppkopplingen på din smarta telefon. Du kan även se anonymiserade mätningar som andra gjort i närheten. Appen mäter på samma sätt som webbläsarversionen av Bredbandskollen, genom att datapaket skickas mellan appen och en mätserver. Appen finns att ladda ner till Iphone och Android.

Lagring av information

Om du godkänner att appen använder din nuvarande plats kommer din position lagras i databasen. Noggrannheten på positionen kan variera från några meter upp till några hundra meter. Vill du inte att din position lagras kan du välja att inte tillåta detta. Du kan då fortfarande göra mätningar med appen, men du kommer inte att kunna se andra mätningar nära dig.

Dataförbrukning

Har du en stabil uppkoppling förbrukar själva mätningen ungefär hälften så många megabyte som det uppmätta mätvärdet i Mbit/s. Fick du resultatet 20 Mbit/s har ungefär 10 megabyte förbrukats – är uppkopplingen lite instabil kan dock förbrukningen motsvara hela värdet per sekund, det vill säga ungefär 20 megabyte.