Bredbandskollens appar och behörighet

Bredbandskollens support får ibland frågor från användare om varför apparna kräver att användaren ger ”behörighet”.  Det kan verka onödigt att ge behörigheter till en app som bara ska mäta internethastighet, men det krävs av ett par olika skäl.

Både apparna och behörighetsfrågan fungerar lite olika på iOS och Android. När du installerar appen, så kommer operativsystemet att detektera vilka anrop appen gör och därefter kommer frågan om behörighet.

Android

På Android kommer det upp 2 frågor:

  • Behörighet till ”Enhetens platsuppgifter”/”device location”
  • Behörighet till ”Ringa och hantera telefonsamtal”/”Make and manage phonecalls”

På Android kan du inte neka detta, utan för att köra appen måste du godkänna bägge.

”Enhetens platsuppgifter” använder vi för att se var du gör mätningen ifrån.

”Ringa och hantera telefonsamtal” är till för att kunna visa dina gamla mätningar. För att kunna göra det måste vi få telefonen enhetskod (tekniskt så görs detta med systemanropen SystemInfo.deviceUniqueIdentifier) och detta gör att systemet frågar efter ”Ringa och hantera telefonsamtal”.

Appen använder aldrig några andra funktioner i telefoni-delen, ringer aldrig ut, och hanterar givetvis aldrig några av dina gamla samtal.

iOS

På iOS kommer det bara upp en fråga:

  • Behörighet till ”Enhetens platsuppgifter”/”location”

Detta är återigen för att vi ska kunna se var du mäter ifrån. På iOS kan du neka detta och vi kommer då givetvis inte att kunna se var du mäter ifrån.

Du kan läsa mer vad vi lagrar om en mätning i Avtalsvillkoren, samt hur vi hanterar din personuppgifter i Integritetspolicyn.