Avtalsvillkor

Internetstiftelsen behandlar följande information vid varje mätning:

 1. Datum och tid för mätningen
 2. En identifikationskod som identifierar enheten som mätningen gjordes ifrån
 3. Information om var användarens operatör finns rent geografiskt alternativt
  varifrån mätningen görs. Om man mäter med mobilappen och har tillåtit appen att se var man befinner sig (platstjänster) sparas GSM-position för mätningen, och visas i karttjänsten. Internetstiftelsen kan också få positioneringsdata från din bredbandsoperatör. För Androidanvändare är det för närvarande inte möjligt att mäta med mobilappen utan att GSM-positionen sparas.
 4. Mätresultat (skickad/mottagen bandbredd samt svarstid)
 5. Mot vilken server mätningen gjordes
 6. Användarens angivna maxhastighet
 7. Användarens bredbandsoperatör
 8. Användarens operativsystem och webbläsare
 9. Datorns IP-adress

Genom nyttjandet av Bredbandskollen godkänner du:

 1. att Internetstiftelsen lagrar och nyttjar information om din mätning enligt punkt 1-8 ovan som underlag för statistik samt för att kunna visa i karttjänsten.
 2. att Internetstiftelsen kan lämna ut informationen enligt punkt 1-9 till bredbandsoperatörer inom EU/EES-området och att dessa får nyttja informationen för att utveckla sina tjänster samt för statistikändamål. Bredbandsoperatörerna får inte utnyttja informationen för marknadsföringsändamål.