Avtalsvillkor

Vid varje mätning i Bredbandskollen behandlar Internetstiftelsen följande information:

 1. Datum och tid för mätningen.
 2. En identifikationskod som identifierar enheten som mätningen gjordes ifrån.
 3. Positionen för användarens internetanslutning.
  Om en användare mäter med mobilappen och har tillåtit appen att se var man befinner sig (platstjänster) så sparas GPS-position för mätningen, och visas i ”surfkartan”.
 4. Mätresultat, inklusive skickad/mottagen bandbredd, svarstid, ipv6-tillgänglighet och DNS-resolverfunktionalitet.
 5. Mot vilken server som mätningen gjordes.
 6. Användarens angivna maxhastighet.
 7. Användarens bredbandsoperatör.
 8. Användarens operativsystem och webbläsare.
 9. Enhetens IP-adress.