Mätning över websockets och http

Tidigare har bredbandskollen enbart använt websockets för mätning. Detta för att undvika caching (lagring) av webbsidor och annat som webbläsaren gör.

Websockets är inte alltid tillgänglig. Vissa nät spärrar websockets helt och då får man inget mätresultat i Bredbandskollen över huvud taget. För att kringgå det mäter Bredbandskollen numera (default) över både http och websockets. Detta kan dock i vissa fall ge ett mindre optimalt resultat. Under avancerad mätning kan man gå in och anpassa valet av mätteknik för sin mätning.

Bild nedan: Exempel på hur man kan välja mätteknik genom att gå in under ”Avancerad mätning”, ställ in ”Webbsockets (endast)”

 

 

Mer om websocket

Websocket är en teknik som möjliggör full-duplex tvåvägskommunikationskanaler över en Transmission Control Protocol (TCP) socket. Den är främst utformad för att implementeras i webbläsare och webbservrar. Eftersom vanliga TCP-förbindelser över andra portnummer än 80 ofta blockeras av systemadministratörer, kan Websocket användas för att kringgå dessa begränsningar.