Om Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett kostnadsfritt verktyg från Internetstiftelsen, som låter dig testa din internetuppkoppling.

Resultatet av mätningen kan du använda för att se om du får det bredband du betalar för hos din internetleverantör. Mätningen kan också hjälpa dig att förstå om det är något fel på din tekniska utrustning.

Mätningen kan göras på vår webbplats samt i våra appar för iOSAndroid och Huawei.

Här kan du läsa mer om hur mätningen går till rent tekniskt.

Vill du kontakta Bredbandskollen? Du når oss enklast via e-post via vår kundtjänst på support@bredbandskollen.se.

Händer som håller i ett pixelhjärta.

Internetstiftelsen

Bredbandskollen drivs av Internetstiftelsen som är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. Bredbandskollen är en del av det arbetet.

Bredbandskollen i Norden

Bredbandskollen fungerar även i Norge och Danmark, eftersom vi har en mätserver i Oslo och en i Malmö. Sidan finns även tillgänglig på engelska.

Integritetspolicy

Läs mer om vår integritetspolicy, kakor och datalagring här.