Bredbandskollen CLI

Installation på Windows

Om du vet att du har 64-bitars Windows, hämta hem https://frontend.bredbandskollen.se/download/bbk_cli_win_amd64-1.0. Hämta annars https://frontend.bredbandskollen.se/download/bbk_cli_win_i386-1.0
Spara filen som bbk_cli.exe i en valfri katalog. Om DLL:erna för Visual Studio 2015 eller senare inte är installerade behöver du hämta hem och installera "Microsoft Visual C++ Redistributable" från https://www.visualstudio.com/downloads/ (välj varianten x64 om du vet att du har 64-bitars Windows, annars x86).

För att mäta, öppna Kommandotolken (eller något annat kommandofönster), gå till katalogen som filen sparades i och ge kommandot

bbk_cli.exe

Installation på övriga operativsystem

Hämta hem den fil som passar till ditt operativsystem, spara den som bbk_cli och gör den exekverbar (chmod +x bbk_cli).

För att mäta, öppna en kommandotolk, gå till katalogen där filen sparades och ge kommandot

./bbk_cli

MacOS/OSX
10.7 och senare

Linux Intel 64-bit / 32-bit, ARM 64-bit / 32-bit, MIPS
Kräver GNU C/C++-bibliotek motsvarande GCC 4.7 eller senare. Bör fungera på de flesta Linuxdistributioner från 2012 eller senare.

Linux Intel 64-bit paketerad i rpm / deb

OpenBSD Intel 64-bit
Man behöver installera paketet gcc-libs-4.9.4p6 på 6.2, eller gcc-libs-4.9.4p8 på 6.3.

FreeBSD Intel 64-bit
FreeBSD 10 och senare

Källkod

Mer information

För en kortfattad översikt över tillgängliga kommandoradsoptioner, anropa bbk_cli med optionen --help. För mer utförlig information, se README.txt .