Om Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett kostnadsfritt verktyg från Internetstiftelsen, som låter dig testa din internetuppkoppling.

Resultatet av mätningen kan du använda för att se om du får det bredband du betalar för hos din internetleverantör. Mätningen kan också hjälpa dig att förstå om det är något fel på din tekniska utrustning.

Mätningen kan göras på vår webbplats samt i våra appar för iOS och Android.

Här kan du läsa mer om hur mätningen går till rent tekniskt.

Vill du kontakta Bredbandskollen? Du når oss enklast via e-post via vår kundtjänst på support@bredbandskollen.se. Vi finns även på Facebook.

Internetstiftelsen

Bredbandskollen drivs av Internetstiftelsen, som är en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet. Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu.

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska göra infrastrukturen för internet i Sverige mer stabil. Vi ska också främja forskning, utbildning och folkbildning med inriktning på internet. Vår målsättning är att kunna investera minst 25 procent av vår omsättning i olika internetutvecklande projekt. Bredbandskollen är en del av det arbetet.

Bredbandskollen i Norden

Bredbandskollen fungerar även i Norge och Danmark, eftersom vi har en mätserver i Oslo och en i Malmö. Sidan finns även tillgänglig på engelska.

Integritetspolicy

Läs mer om vår integritetspolicy, kakor och datalagring här.