Vad gör svenskarna på internet?

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. Läs rapporten för att få reda på allt om svenskarnas internetvanor.

Bredbandskollen drivs av Internetstiftelsen som är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Internetstiftelsens vision är att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Detta gör vi genom ett antal utbildningssatsningar som bidrar till ökad digital kompetens.

En av dem är rapporten Svenskarna och internet som är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället.

Du hittar alla rapporter på webbplatsen Svenskarna och internet.

En kvinna sitter vid en dator med sin mobil på ett kontor.