Vad gör svenskarna på internet?

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. Läs rapporten!

Bredbandskollen drivs av Internetstiftelsen som är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Internetstiftelsens vision är att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Detta gör vi genom ett antal utbildningssatsningar som bidrar till ökad digital kompetens.

En av dem är rapporten Svenskarna och internet som är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället.

Svenskarna och internet 2023

Svenskarna vill inte ha riktad nätreklam, men tycker att polisen ska få ta del av privata konversationer online vid brottsmisstanke. Vi oroar oss för filterbubblor och näthat, men hyllar digitala böcker och tror på digitaliseringens positiva klimatpåverkan. Läs mer om det digitala Sverige år 2023 i rapporten.