VPN och anonymiseringstjänster

En ganska vanlig fråga till oss är varför det står en annan internetleverantör än den man har avtal med i resultatet av mätningen.

Ofta beror det på att man medvetet eller omedvetet använder en så kallad anonymiseringstjänst vilken har till uppgift att dölja vilken IP man kommer ifrån.

Idag är den som standard aktiverad i enheter från Apple om man betalar för deras molntjänst iCloud. Flera webbläsare är på gång eller har redan aktiverat samma typ av tjänst. Många antivirusprogram erbjuder också denna tjänst.

Tekniskt realiseras detta genom att man "kommer ut någon annanstans på internet" än där man befinner sig. IP-adressen vi ser när det görs en mätning är från detta andra ställe och det är den internetoperatör som används där som vi visar i resultatet.

När man gör en mätning med denna tjänst aktiverad mäter man egentligen inte vilken hastighet som internetleverantören kan leverera utan hur snabbt man kan surfa inklusive omvägen via denna anonymiseringstjänst.

Prova att stänga av anonymiseringstjänsten om du vill mäta vad din internetleverantör kan leverera.