Webbläsartillägg kan orsaka problem med Bredbandskollen

Bredbandskollens kundservice har fått in rapporter från användare om att Bredbandskollen ibland ger felaktigt låga mätvärden. Det har visat sig bero på vissa webbläsartillägg, framför allt lösenordshanteraren LastPass.

Ett tips för att komma runt problemet är att man inaktiverar plug-ins (tillägg) när man mäter med Bredbandskollen.

En annan åtgärd för att komma runt problemet kan vara att använda funktionen Avancerad mätning och där styra vilken mätteknik som används till ”Webbsockets (endast)”.

Den tekniska förklaringen till varför webbläsartillägg kan störa mätningen är att Bredbandskollen gör mätningar över både websockets och http. Det vanliga är att hälften av den testdata som överförs för att mäta hastigheten skickas över websockets och hälften över http. Ett felaktigt dåligt resultat kan bero på att ett plug-in manipulerar en viss typ av uppkoppling, vilket kan sänka prestandan i webbläsaren. Till exempel kan lösenordshanteraren LastPass ibland orsaka mycket lågt mätresultat av hastigheten. Läs mer om mättekniken här.

Vi arbetar kontinuerligt med att i görlig mån komma runt problem som orsakas av plug-in i webbläsaren.

Exempel på hur man kan inaktivera tillägg i Chrome: