Mer om surfhastighet

Mätningen görs mot den geografiskt närmaste nationella knutpunkten som drivs av Netnod. Det finns totalt fyra sådana knutpunkter med två servar var: i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vilken mätserver som används vid din mätning spelar mindre roll eftersom att hastigheten oftast är densamma till alla. Du kan dock välja att använda en annan mätserver än den Bredbandskollen valt åt dig – det görs i menyn Avancerad mätning.

Mätningarna sker genom att meddelanden bestående av betydelselös data skickas mellan webbläsaren och mätservern via websockets (protokollet ws://). Hastigheten beräknas sedan genom att mängden skickad data divideras med antalet sekunder mätningen pågått.

Har du problem med mätningen?

Det kan hända att Bredbandskollens mätning är långsam eller inte fungerar alls alternativt att hastigheten skiljer sig mellan olika webbläsare på samma dator. Detta kan ha flera orsaker – börja då med att prova dessa åtgärder:

 1. Kontrollera att webbläsaren är uppdaterad till senaste versionen. Du kan också prova att använda en annan webbläsare på samma dator.
 2. Se till att du har installerat de senaste uppdateringarna för ditt operativsystem.
 3. Prova att tillfälligt deaktivera din antiviruslösning och interna brandvägg.
 4. Har du en extern brandvägg/router kan du tillfälligt prova att koppla dig förbi den.

Uppkopplingen känns långsammare eller snabbare än vad mätningen visar

Ett bra mätresultat är inget absolut kvitto på att du inte kommer uppleva problem. Det finns några anledningar till att din uppkoppling verkar segare eller snabbare än resultatet från din mätning,

 1. Mätningen pågår i 20 sekunder (10 sek upplänktest och 10 sek nedlänktest). Om du råkat få ett tillfälligt problem när mätningen pågår kan din hastighet i själva verket vara högre än den Bredbandskollen visar.
 2. Det är svårt att mäta konstant med Bredbandskollen och det är möjligt att du har störningar på din anslutning när du inte mäter.
 3. Bredbandskollen mäter mot servrar som står på Netnods svenska knutpunkter. I de flesta fall är de tjänster du är intresserad av (t.ex. Google, Facebook, Flickr etc) baserade på helt andra platser. Om din operatörs anslutning till dessa servrar har störningar är det inget som ger utslag hos Bredbandskollen.
 4. Bredbandskollen mätning skickar en stor mängd trafik på ett sätt som är designat för att visa anslutningens absoluta maximum. Det är väldigt få andra tjänster som fungerar på detta sätt och det är därför möjligt att t.ex. webb-, mail-, eller tv-tjänster kan fungera dåligt trots att du få ett bra mätvärde i Bredbandskollen.

Om du upplever problem med din anslutning, trots att du fått ett bra mätvärde med Bredbandskollen är det viktigt att du hör av dig till din operatör.

Appen Bredbandskollen

Med appen Bredbandskollen kan du mäta uppkopplingen på din smarta telefon. Du kan även se anonymiserade mätningar som andra gjort i närheten. Appen mäter på samma sätt som webbläsarversionen av Bredbandskollen, genom att datapaket skickas mellan appen och en mätserver. Appen finns att ladda ner till Iphone och Android.

Jämför mätningar

IOS

Genom att klicka på stapeldiagrammet uppe i vänstra hörnet kan du jämföra de mätningar du gjort. Du kan också tagga dem med till exempel Vardagsrum eller Sovrum om du vill se hur din uppkoppling skiljer sig i olika delar av hemmet.

Android

Dina tio senaste mätningar visas under valet Historik. Med hjälp av knapparna längst upp i menyn kan du välja att visa dina mätningar (Historik), andras mätningar med din operatör (Min operatör) eller alla operatörers mätningar i närheten av dig (Alla operatörer). Listan resultat inom 50 km från dig och är sorterad så att du ser den närmaste mätningen först.

Lagring av information

Om du godkänner att appen använder din nuvarande plats kommer din position lagras helt anonymt i databasen. Det är inte möjligt att se vem som gjort en viss mätning. Noggrannheten på positionen kan variera mellan några meter och några hundra meter.

Vill du inte att din position lagras kan du välja att inte tillåta detta i din telefons inställningar. Du kan då fortfarande göra mätningar med appen, men du kommer inte att kunna se din historik eller se andra mätningar nära dig.

Dataförbrukning

Har du en stabil uppkoppling förbrukar själva mätningen ungefär hälften så mångaMB som det uppmätta mätvärdet i Mbit/s. Fick du resultatet 20 Mbit/s har ungefär 10 MB förbrukats – är uppkopplingen lite instabil kan förbrukningen i exemplet bli hela värdet per sekund, det vill säga ungefär 20 MB.

Värdering – är din uppkoppling godkänd, bra eller dålig?

När du använder Bredbandskollen får du förutom mätvärdet också en bedömning om din uppkoppling är bra, godkänd eller dålig i förhållande till det leverantören utlovat. För att ett resultat ska bli godkänt ska det ligga över den lägre gräns som anges i abonnemanget. Ett bra resultat ligger kring 80-85 % av abonnemangets maximala gräns.

Bredbandskollen över IPv6

Har du tillgång till IPv6? Du når Bredbandskollens IPv6-version genom att gå in på Avancerad mätning.

Poäng

I appen finns ett poängsystem. Du som gör många mätningar och bidrar till att täckningskartan blir bättre får också en chans att hamna på topplistan i din stad, eller i hela Sverige. Varje mätning du gör över mobilnätet (ej wifi) ger poäng på det här sättet:

 1. Alla som mäter får fem baspoäng.
 2. Har det tidigare gjorts få mätningar i området får du högre poäng.
 3. Har du telefonens GPS igång blir poängen högre ju bättre noggrannheten är.
 4. Ange en placering under mätningen för att få extra poäng.

Bredbandskollen för Linux

Bredbandskollen har idag ingen grafisk eller webbaserad klient för Linux. Du kan ändå mäta din anslutningshastighet med hjälp av vårt kommandoradsbaserade verktyg bbk_cli.

Verktyget är under utveckling och att det du kan hämta hem här är testversioner. Det kan alltså finnas fel i programmet. Stöter du på något som verkar konstigt får du gärna rapportera det till support@bredbandskollen.se.

Installation

För RPM-baserade Linuxdistributioner på PC: Hämta filen https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli-0.3.8-1.x86_64.rpm

och installera med kommandot sudo rpm -i bbk-cli-0.3.8-1.x86_64.rpm

För DEB-baserade Linuxdistributioner på PC: Hämta filen https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli_0.3.8_amd64.deb

och installera med kommandot sudo dpkg -i bbk-cli_0.3.8_amd64.deb

För DEB-baserade Linuxdistributioner på Raspberry Pi 2 eller senare: Hämta filen https://beta1.bredbandskollen.se/download/bbk-cli_0.3.8_armhf.deb

och installera med kommandot sudo dpkg -i bbk-cli_0.3.8_armhf.deb

Mätning

För att mäta, ge kommandot bbk_cli

För att mäta över IPv6, ge kommandot bbk_cli –v6

Kvarstår problem när du använder tjänsten?

Kontakta gärna oss via support@bredbandskollen.se.