Frågor & svar om bredbandskollen


Vad det är

Vad är Bredbandskollen?

Bredbandskollen är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan konsumenten få ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen.


Vem står bakom Bredbandskollen?

Bakom Bredbandskollen står .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Under utvecklingen av Bredbandskollen och tidigare TPtest har både Post- och telestyrelsen och Konsumentverket varit delaktiga, men sedan den 14 januari 2009 drivs Bredbandskollen helt självständigt av .SE. Däremot har .SE fortsatt regelbundna kontakter med Post- och telestyrelsen och Konsumentverket för att utbyta kunskaper och information i olika frågor och informera konsumenter om Bredbandskollen. I samarbetet ingår även svenska bredbands- och telekomoperatörer liksom Telekområdgivarna (Tidigare Konsumenternas tele- och Internetbyrå).


Hur finansieras Bredbandskollen?

.SE är en oberoende allmännyttig organisation som står på två ben; domännamnsverksamhet och Internetutveckling. Överskottet från registreringen av domännamn finansierar projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige, däribland Bredbandskollen. .SE:s finansiering av projekt som syftar till Internetutveckling är en förutsättning för verksamheten, enligt stiftelsens stadgar


Hur har Bredbandskollen testats?

Vi har haft ett team av experter och utvecklare som under lång tid har utvecklat och testat verktyget. Det har testats på en rad olika plattformar, på en rad olika datorer, på en rad olika geografiska platser, allt för att kunna utvärdera olika typer av konfigurationer. Det är utifrån dessa tester som vi tryggt kan kommunicera att Bredbandskollen testvärden är bra riktvärden för alla Sveriges bredbandskunder.

En stor del av Sveriges Internetoperatörer har också haft möjlighet att testa tjänsten och komma med synpunkter.

Förutom det så har över 200 testpiloter har hjälpt till och testat Bredbandskollens nya mätmotor på en mängd olika system och anslutningar. Sveriges operatörer har också erbjudits möjlighet att testa. Vi är mycket tacksamma för alla våra testpiloter och deras insats.

Tjänsten har även testats av personer med olika typer av funktionshinder, som till exempel synsvaghet och kognitiv nedsättning.


Vilket ansvar tar Bredbandskollen för eventuella konflikter som uppstår mellan operatör och användare?

Med Bredbandskollen vill .SE skapa ett oberoende mätvärde som konsumenten kan hänvisa till om och när ärenden förvandlas till tvistefrågor. Men .SE är inte en instans för att avkunna dom i dessa frågor. I dessa frågor hänvisar vi primärt till operatören själv, Telekområdgivarna (Tidigare Konsumenternas tele- och Internetbyrå) samt Allmänna reklamationsnämnden.


Vilken support ger ni användarna?

Vi på .SE finns alltid tillgängliga för att svara användarnas frågor. Använd kontaktformuläret som finns tillgängligt i checklistan efter mätningen eller skicka e-post till support@bredbandskollen.se för att få kontakt med oss. Vi svarar på din fråga inom 24 timmar (under kontorstid).


Jag har Windows XP och skulle vilja trimma min dator?

Ifall du har Windows XP och får långa svarstider när du gör mätningen med Bredbandskollen så kan du få högre hastighet genom att köra Bredbandskollen trimningsprogram. Följ instruktionerna noga och kom ihåg att du enkelt kan ångra eventuella ändringar genom att köra programmet igen. Ladda ner programmet här!

OBS! Detta gäller endast Windows XP, i andra versioner av Windows så sker trimningen automatiskt.


Hur kommer jag i kontakt med de som driver Bredbandskollen?

Bredbandskollen drivs av .SE och oss når du via vår support på support@bredbandskollen.se. Dit kan du skicka alla typer av frågor.


Fungerar Bredbandskollen TPTEST från andra länder än Sverige?

Våra mätservrar finns endast i Sverige och ger inte tillförlitliga mätresultat för användare som befinner sig utanför Sverige, Norge, Danmark, Finland och Åland. Vi har därför valt att tills vidare stänga ner Bredbandskollen för besökare från andra länder. Användare från andra länder hänvisas till en lokal mättjänst i det land där de befinner sig.

Om du befinner dig i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Åland och fortfarande får detta felmeddelande, kontakta då vår support på support@bredbandskollen.se