Vi uppdaterar Bredbandskollens integritetspolicy

Nu uppdaterar vi Bredbandskollens integritetspolicy för att bättre kunna stödja myndigheter, regioner och kommuner i arbetet med att digitalisera Sverige.

Från och med 12 december uppdaterar vi Bredbandskollens integritetspolicy. Förändringarna som sker handlar främst om att vi i fortsättningen kan dela data med myndigheter, regioner och kommuner för att se till att deras beslut och fortsatta arbeten kan ske på välinformerade grunder.

Sveriges regering har utarbetat en digitaliseringsstrategi med visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Strategin är indelad i fem delmål, varav digital infrastruktur är en av dem.

Varför delar vi data?

Internetstiftelsen som driver Bredbandskollen är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige. Genom att dela med oss av mätdata till myndigheter, regioner och kommuner kan vi hjälpa dem i deras digitaliseringsarbete. Då kan de grunda sina beslut och sitt arbete på gedigna fakta om hur internetuppkopplingen faktiskt ser ut runt om i Sverige.

Uppdateringen innebär att Internetstiftelsen kan komma att lämna ut lokaliseringsuppgiften och ditt mätresultat från Bredbandskollen till svenska myndigheter, regioner och kommuner.

Här hittar du den uppdaterade integritetspolicyn i sin helhet.

Om du inte är bekväm med att dela med dig av din platsdata kan du lätt ställa in detta i dina inställningar genom att följa guiden nedan:

Så här stänger du av delning av platsdata

Din mobiltelefon samlar kontinuerligt in data om var den befinner sig. Denna data kan appar, till exempel Bredbandskollen, be att få åtkomst till. När en app vill komma åt platsdata första gången måste den fråga om lov, och då väljer du hur appen ska få samla in data framöver.

På en mobil med Android kan du välja mellan att en app inte ska få tillgång till platsdata alls, att den får tillgång till data hela tiden, eller att den bara får läsa av positionen när appen är igång och används.

På en Iphone väljer du istället mellan att appen inte får tillgång till data, att den får tillgång bara när appen är igång, eller att appen får tillåtelse bara en enda gång och därefter måste fråga igen.

Om du i efterhand vill ändra detta gör du det i telefonens inställningar. På en Iphone kallas funktionen Platstjänster, och på Android-telefoner heter det oftast Platsuppgifter eller Platsbehörigheter. Där kan du se en lista över vilka appar som kommer åt din platsdata, och du kan stänga av det för en enskild app eller för alla appar samtidigt.