Bli säkrare på nätet med Internetkunskap

Internetkunskap är en kunskapsbank som bidrar till säkra internetanvändare.

Så gott som alla svenskar använder internet och digitala tjänster idag. Både unga och äldre, de som gillar teknik och de som inte alls gör det. Alla behöver kunna hantera digitala tjänster, förstå hur de fungerar och hur de påverkar samhället. Internetstiftelsen har som ett av sina mål att bidra till kunniga och medvetna internetanvändare.

Person som sitter i en soffa med dator och mobiltelefon.

Internetkunskap är en samling artiklar och filmer framtagna av oss på Internetstiftelsen tillsammans med produktionsbyrån KIT Creative Studio. Syftet är att dela med oss av kunskapen vi har om internet, och sprida den på sociala medier, en bit i taget.

Vi har utgått från EU:s ramverk för digital kompetens, som beskriver den kunskap om den digitala vardagen som alla invånare behöver. Där ingår bland annat digital källkritik, informationsflöden och sökmotorer, desinformation, yttrandefrihet på nätet och kunskap om grundläggande IT-säkerhet.